Regulamin Voucher

 1. Termin ważności Vouchera rozpoczyna się od daty zaksięgowania środków na koncie Hotelu.
 2. Vouchery są ważne do wykorzystania przez 3 miesiące. Osoba obdarowana zobowiązana jest skontaktować się z hotelem w celu ustalenia daty wykorzystania zakupionego Vouchera.
 3. Zakupiony Voucher zostanie wysłany pod wskazany adres dopiero po uiszczeniu należności gotówką lub przelewem na konto Hotelu. Nr rachunku:
  PeKaO S.A. o/Białystok 03 1240 1154 1111 0010 0902 2974
 4. Vouchery są wysyłane listem poleconym z potwierdzeniem nadania.
 5. Osoba Zamawiająca otrzyma potwierdzenie zapłaty za Voucher.
 6. Hotel zastrzega, że Voucher może być wykorzystany w Hotelu, jeśli dysponuje on wolnymi miejscami w wybranym przez Klienta terminie. W przypadku zajętych miejsc w wybranym terminie Hotel zaproponuje inne wolne terminy w określonym na Voucherze terminie realizacji.
 7. Jeśli wartość pobytu osoby otrzymującej Voucher lub usługa gastronomiczna będzie wyższa niż wartość posiadanego Vouchera, Klient będzie poproszony o dopłatę różnicy na miejscu w Hotelu. Jeśli natomiast osoba otrzymująca Voucher zarezerwuje pobyt lub skorzysta z usługi gastronomicznej w kwocie niższej niż kwota Vouchera, różnicę Klient będzie musiał wykorzystać podczas swojego pobytu w ramach usług oferowanych przez Hotel.
 8. Voucher jest jednorazowego użytku – nie może on być wykorzystany podczas kilku realizacji, np. kilku pobytów w zakresie wybranej przez osobę Zamawiającą kwoty.
 9. Osoba otrzymująca voucher jest zobowiązana do okazania oraz pozostawienia vouchera w recepcji Hotelu przed zrealizowaniem pobytu lub rezerwacji w restauracji.
 10. Voucher nie może zostać zamieniony na gotówkę, zarówno w całości, jak i częściowo.
 11. Niewykorzystana kwota Vouchera nie jest zwracana, a niewykorzystanie Vouchera przez Osobę obdarowaną nie może stanowić podstawy do żadnych roszczeń wobec Hotelu.
 12. Hotel nie odpowiada za zgubione lub zniszczone Vouchery.
 13. W przypadku Rezygnacji z wykorzystania Vouchera lub Anulowania jego zakupu już po dokonaniu płatności, wpłacone 100% kwoty pozostaje w Hotelu. Wszelkie anulacje Voucherów wiążą się z utratą pełnej kwoty za ich zakup.
 14. W przypadku braku możliwości skorzystania z Vouchera w określonym przez regulamin terminie, Osoba Obdarowana może przekazać Voucher do wykorzystania innej osobie. Osoba ta musi zachować termin realizacji Vouchera określony przy jego zakupie. Można tego dokonać tylko po uprzednim kontakcie z recepcją Hotelu i po uzyskaniu e-mailowego potwierdzenia z recepcji.
 15. Osoba zamawiająca jest odpowiedzialna za prawidłowe wypełnienie danych w formularzu rezerwacyjnym. Hotel nie bierze odpowiedzialności za błędne wypełnienie formularza danych przez Klienta.
 16. W trakcie dokonywania zakupu Vouchera przez stronę internetową Hotelu, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych serwisu.
 17. Zaznaczając opcję: Zapoznałem się z Regulaminem oznacza, iż Klient rozumie i wyraża zgodę na warunki w niej umieszczone. Brak akceptacji Regulaminu spowoduje brak możliwości Zakupu Vouchera

Dane firmy

Hotel Dworek Tryumf
Dąbrowska, Zawistowscy Spółka Jawna
16-001 Księżyno
Klepacka 1
NIP 966 183 20 38